Persondataforordning (GDPR)

Ansvarlig for persondatabehandlingen er Protech Danmark ApS , cvr. nr. 28100582, Kokbjerg 14, 6000 Kolding (”Protech”) Protech opbevarer personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder EU’s persondataforordning.

Med benævnelserne ”vi, vores og os” refereres til Protech
Med benævnelsen ”websiden” refereres til www.protech.dk

1.1 Vi som gemmer dine persondata

Protech er ansvarlig for opbevaring af de personoplysninger, som du oplyser til os eller vi indsamler om dig.

Du kan kontakte os på følgende måde:

  • via e-mail info@protech.dk
  • ved at skrive et brev eller besøge os på Kokbjerg 14, Kolding

1.2 Hvilke personoplysninger gemmer vi?

Vi gemmer både oplysninger som du oplyser til os og som vi indhenter fra dig.

Personoplysninger som du oplyser til os
Ved at have en konto hos Protech har du mulighed for at købe produkter, se købshistorik samt se detaljer om jeres virksomhed (”Konto”). Vi gemmer personoplysninger som du oplyser til os ved køb af nogle af de produkter vi leverer. (”Produkt”). Vi gemmer også personoplysninger som du oplyser til os når du opretter en Konto på Websiden, ringer til os, har kontakt med os via sms, e-mail eller chat, registrerer dig til vores nyhedsbrev, besøger vores webside eller køber noget af os. Personoplysninger som du oplyser til os og vi gemmer kan f.eks. være dit navn, adresse, telefonnummer, e-mail, dato og tid for vores kontakt med dig.

Personoplysninger som vi indhenter fra dig
Når du anvender Websiden eller din Konto indsamler vi også personoplysninger om dig. Det kan f.eks. dreje sig om oplysninger om hvilke forsendelser og meddelelser du får fra os og hvilke tjenester du anvender.

Personoplysninger om dig som vi får fra andre
Protech kan modtage e-mails og anden korrespondance som indeholder personoplysninger om en tredje part og Protech gemmer derfor sådanne personoplysninger. Protech vil om nødvendigt informere dig herom.

1.3 Hvorfor gemmer vi personoplysninger og hvilket retsligt grundlag har vi for behandlingen?

Kommunikere med os
Når du kontakter os, matcher vi dig med de oplysninger som findes om dig i vores kunderegister. Dette gør vi for at kunne give dig en personlig service. Dit navn, telefonnummer, dato og tid for samtalen/kontakten gemmes i en logfil hos os. Lagringen af oplysningerne sker på baggrund af den retslige baggrund for at behandlingen er nødvendig for at behandle sager som vedrører Protechs berettigede interesse.  En berettiget interesse for at gemme samtalen er fordi det hjælper os med at imødekomme dine ønsker og give dig den bedst mulige service. Vi vurderer at vores interesse i at behandle dine personoplysninger i hvert ærinde, i forhold til hvorvidt det overstiger din eventuelle interesse for at beskytte din personlige integritet. Om du er eksisterende eller kommende kunde hos os gemmes dine oplysninger under din Konto.

Protech vil også gemme navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer som formidles til os gennem kontakt via e-mail, sms eller vores chatfunktion. Den retslige grund for behandlingen er at den er nødvendig for de ærinder som vedrører Protechs berettigede interesse. En berettiget interesse for at behandle personoplysninger eksisterer, eftersom det gør det muligt for os for at  svare på dine spørgsmål og give dig en god service. Vi vurderer at vores interesse i at behandle personoplysninger til dette formål overstiger din eventuelle interesse for at beskytte din personlige integritet.

Din Konto hos Protech
En Konto kan skabes af dig selv direkte på Websiden eller af en af vores medarbejdere på dine vegne eller når du bestiller hos os. Protech vil behandle navn, telefonnummer og e-mailadresse. Den retslige grund for Protechs behandling af dine personoplysninger i denne del er at den er nødvendig for at afslutte alle vores aftaler med dig eller for at imødekomme sager inden sådan en aftale indgås.

Hvis du ikke oplyser ovennævnte oplysninger, har vi ikke mulighed for at levere og afslutte alle vores sager med dig. Hvis du kun søger information på Websiden behøver du ikke oplyse dine personlige oplysninger til os.

Markedsføring
Protech gemmer dit navn og e-mailadresse for at kunne sende nyhedsbreve og information om interessante produktlanceringer eller kampagner. Protech indsamler oplysninger efter kontakt via telefon eller e-mail, brev, chatfunktion, messebesøg, abonnement på nyhedsbrev, via en tidligere etableret forretningsrelation eller via andre kanaler. Oplysningerne vi indsamler er f.eks. navn, postadresse, e-mail, firmanavn, interesseområder samt hvor og hvornår vi har talt sammen.

Når vi gemmer personoplysninger for ovennævnte formål henviser vi til en berettiget interesse for at opretholde forretningsforbindelser og kommunikerer med dig som en kontaktperson for virksomheden, vilkårsændringer, vores produkter og events. desuden vurderer vi at Protech har en oprigtig interesse i at evaluerer og forbedre Protechs tjenester, produkter og systemer for at give den bedst mulige service til vores kunder. Vi vurderer at vores interesse i at gemme personoplysninger til dette formål overstiger din eventuelle interesse i at beskytte privatlivets fred.

Fakturering
Protech vil i faktureringsøjemed gemme dine oplysninger om den transaktion som er fundet sted mellem Protech og dig som sælger eller køber vores produkter. Protech vil i den sammenhæng gemme dit navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Den retslige grund for at Protech gemmer dine personoplysninger er at den er nødvendig for at fuldføre en retslig forpligtelse som påhviler Protech.

1.4 Giver vi dine personoplysninger videre og hvordan gemmer vi dem geografisk?

Dine personoplysninger kan overdrages til andre og gemmes af andre. Vi videregiver dine personoplysninger til vores samarbejdspartnere og til vores leverandører, som behandler personoplysninger på vores vegne, såkaldte persondatabehandleraftale. Vi har aftale med vores leverandører som sikre at de behandler personoplysninger i overensstemmelse med denne forordning og vores instrukser.

Protech kan også komme ud for at dele personoplysninger ved en eventuel, et opkøb eller et salg af hele eller dele af Protechs aktiver.
Vi kan også videregive personoplysninger til myndigheder som ønsker det.
Protech gemmer personoplysninger både indenfor og udenfor EU og EØS . Protech tager de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at sikre at overførelser sker på en lovlig måde og at dine oplysninger fortsat beskyttes af de modtagne parter udenfor EU og EØS.

1.5 hvor længe gemmer vi personoplysninger?

Vi gemmer personoplysninger så længe der er et behov for at opbevare dem for at opfylde de formål, ærinder og aftaler de er indsamlet med henblik på. De samme personoplysninger kan opbevares i flere forskellige systemer til forskellige formål. Dette kan betyde at en oplysning er fjernet fra ét system, da den ikke længere er nødvendig, forbliver i et andet system da den er gemt med en andens samtykke eller til et andet formål, hvor personoplysninger stadig er nødvendige.

Personoplysninger som gemmes i forbindelse med en samtale med dig og som ikke har en Konto hos os gemmes i to måneder.

Personoplysninger som gemmes for at muliggøre for dig og Protech at have kontakt via f.eks. e-mail, sms eller vores chatfunktion gemmes så længe du har en Konto eller i to år efter din seneste kontakt via nogle af vores kalanaler.

De personoplysninger som Protech indhenter til markedsføringsformål gemmes indtil videre. Du kan når som helst meddele os, at du ikke længere ønsker dine oplysninger anvendes til markedsføringsformål, kontaktoplysninger findes i stk. 1.1
Personoplysninger som Protech anvender i bogføringsøjemed bevares i fem år efter regnskabsårets afslutning  i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Personoplysninger kan blive gemt i længere tid end angivet ovenfor, såfremt det behøves for at følge retslige krav eller myndighedens beslutning.

1.6 Dine rettigheder

Du har ret til, uden omkostninger, skriftligt at anmode om information om hvilke personoplysninger vi har om dig. Du kan når som helst anmode om, at vi retter fejlagtige oplysninger. Du har også ret til at bede os rette eller begrænse de personoplysninger vi har om dig og at vi giver dig en kopi af disse personoplysninger.

Hvis du ingen grund har til at anmode om dine personoplysninger eller hvis din anmodning er urimelig, f.eks. hvis du begår bedrageri eller sletter ofte og med korte intervaller, kan vi enten nægte at imødekomme din anmodning, eller opkræve et beløb, som dækker de administrative omkostninger, som din anmodning medføre for os. Din anmodning sender du til os, se punkt 1.1 for kontaktoplysninger.

Ret til at gøre indsigelse mod direct markedsføring
Du kan når som helst gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direct marketing. Hvis du ikke vil have at vi anvender dine personoplysninger til dette til dette formål, bedes du informere os herom ved at kontakte os, se punkt 1.1.for kontaktoplysninger. Vi stopper herefter med at anvende dine personoplysninger til dette formål samt fjerner oplysningerne, såfremt vi ikke behøver disse til andet formål i overensstemmelse med denne persondataforordning.

Ret til at indgive en klage
Hvis du er utilfreds med måden vi behandler dine personoplysninger på, bedes du kontakte os, se punkt 1.1. Du har også ret til at indgive en klage vedrørende vores persondatahåndtering til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5,
1300 København K
www.datatilsynet.dk