TopSolid'Electrode

TopSolid'Electrode
Produktbeskrivelse

TopSolid'Electrode - modul för justering av elektroder

TopSolid'Electrode erbjuder olika metoder för att skapa elektroder. Med TopSolid'Electrode kan man både skapa och modifiera 3D-elektroder samt arbeta med yt- och solidmodeller. Programmet genererar grov-, medel- och finelektroder genom att ta hänsyn till slutdetaljens form. Programvaran innehåller bland annat funktioner för att lägga till och ta bort material från elektroder för att skapa optimal elektrodform. Höjden på elektroderna kan justeras på flera olika sätt, till exempel i förhållande till andra elektroder. Flera elektroder kan länkas samman till en större. TopSolid'Electrode gör alltid kollisionskontroll av både hållare och elektroder.

Passar TopSolid'Mold och TopSolid'Design

TopSolid'Electrode är en tilläggsmodul till TopSolid'Mold som används för design av formverktyg. TopSolid Electrode kan även integreras med 3D CAD-modulen TopSolid'Design och köras från ett TopSolid'Design-dokument.

TopSolid logo 200x49px transparent.png

Kontakt mig

Jeg vil gerne kontaktes angående dette produkt:

*Obligatoriske felter